Lions Club ....

Artykuły

Dar Lionów Warszawskich i LCIF dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”

W dniu 17 października 2014 roku o godz. 10.00 w Warszawie, w niewielkiej Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących przy ulicy Nowolipie 13/15 nastąpiło oficjalne podpisanie umowy darowizny rzeczy oraz zaprezentowanie darów od Lionów - nowoczesnego, specjalistycznego elektronicznego sprzętu amerykańskich firm Freedom Scientific Blind/Low Vision Group, Apple Inc., Samsung Electronics  oraz stołu Light Box z akcesoriami firmy American Printing House APH.
Umowę w imieniu darczyńcy podpisała Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions, a w imieniu obdarowanego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących  „TĘCZA” w Warszawie - Prezes Stowarzyszenia.
Podpisano również i odczytano Akt Darowizny oraz odsłonięta została tablica informująca o darczyńcach.
W spotkaniu wzięły udział: Sekretarz Okręgu 121 Polska Dorota Wcisła, Skarbnik Okręgu 121 Polska Teresa Chądzyńska, reprezentujące Gubarnatora, Prezes Stowarzyszenia „Tęcza”  Anna Witarzewska, terapeutki z Poradni oraz członkinie 2 klubów Lions z Warszawy – inicjatorów projektu pt.  Powiększalniki, tablety i stół Light Box dla dzieci słabowidzących – podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”.
Bo to właśnie kluby LC Warszawa Sawa i LC Warszawa Arka dały hasło wspólnego działania na rzecz Stowarzyszenia „Tęcza” pod roboczym hasłem Projekt Tęcza, a gdy odzew przyszedł z pozostałych klubów warszawskich – postarały się poparcie zarządu Okręgu 121 Polska i wystąpiły do Lions Clubs International Fundation w Oak Brook o grant w wysokości 7643 USD. Drugie tyle oczywiście zgromadziły same.
Koordynatorami wykonania wnioskowanego grantu został Gubernator Okręgu 121 Polska kadencji 2013/2014, obecnie Past Gubernator Paweł Cieśliński,  Chart Member klubu LC Warszawa Sawa Lucyna Hajduk-Szymczycha oraz Skarbnik Klubu LC Warszawa Arka i Przewodnicząca Regionu – Ewa Hełka.
Przymierzanie się do projektu trwało długo, ale od chwili otrzymania kwoty grantu na konto Okręgu 121 Polska w dniu 15 września 2014 r. do uroczystego przekazania darowizny upłynęły 32 dni.
Poradnia prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących  „TĘCZA” przy ulicy Nowolipie obejmuje pomocą około 160 dzieci w wieku 0-6 lat w skali roku. W poradni na Nowolipiu z leczenia i nauki ćwiczeń terapeutycznych  korzystają dzieci z Warszawy, województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. „We Serve – Służymy” to dewiza Lionów na całym świecie. Tym razem służyliśmy doskonalszej rehabilitacji najmłodszych dzieci z wadami niedowidzenia, często ze sprzężonymi innymi upośledzeniami, które występują m.in. wcześniaków u których wady refrakcji występują częściej niż u dzieci urodzonych o czasie.
Do pracy z dziećmi i ich rodzicami w ramach terapii i wczesnej edukacji poradnia otrzymała od nas” 2 duże powiększalniki, 6 tabletów z różnorodnym oprogramowaniem, specjalny podświetlany stół Light Box z akcesoriami oraz 2 specjalistyczne lupy elektroniczne, o wartości 46 tysięcy złotych. Radość Pań terapeutek, pracujących w poradni towarzyszyła projektowi cały czas, obecnie oswajają się ze sprzętem i już pracują z dziećmi, o czym świadczą zdjęcia i filmy.

A nam Lionkom i Lionom nadal przyświeca hasło: ”Lepiej pomagać innym niż sobie” i już myślimy o następnych projektach na rzecz potrzebujących w stolicy i okolicach.

Ewa Hełka
Past Prezydent LC Warszawa Arka