Lions Club ....

Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Wspólne projekty Lionów

Razem możemy więcej

Wspieramy ofiary kataklizmów w kraju i na świecie, bierzemy udział we wspólnych projektach Lionów


Wsparcie ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech (VIII'2016)

We Run4We Serve - wsparcie poszkodowanych powodzią w Niemczech (III'2013)

Wsparcie ofiar tsunami w Japonii (III'2011)

Wyposażenie Ośrodka BRATEK w Barlinku (II'2011)

Wyposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku-Sobieszewie (I'2011)

Wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi w Polsce (III'2010)

Wsparcie ofiar trzęsienia ziemi na Haiti (I'2010)