Lions Club ....

Powiększalniki i tablety dla dzieci słabowidzących z TĘCZY - 2014

POWIĘKSZALNIKI I TABLETY DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH – PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA „TĘCZA ” z WARSZAWY to projekt nazwany roboczo TĘCZA realizowany przez Lionów z pięciu klubów warszawskich (Warszawa, Warszawa Arka, Warszawa Centrum, Warszawa Sawa, Warszawa Nike) dla najmłodszych dzieci z Warszawy.
Wszystko zaczęło się koncertem charytatywnym, wspólnie zorganizowanym przez kluby LC Warszawa Sawa i LC Warszawa Arka przy wydatnej pomocy innych Lionów z Warszawy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, z którego dochód przeznaczono wstępnie na pomoc w wyposażeniu przedszkola niepublicznego przy ulicy Kopińskiej - powstającej w 2011 roku nowej placówki Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA.
Stowarzyszenie Tęcza od 25 lat prowadzi w Warszawie działalność na rzecz dzieci, młodzieży  i osób dorosłych niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w ramach Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością. Ponieważ przedszkole przy ulicy Kopińskiej powstało ostatecznie z innych funduszy, Lioni warszawscy zdecydowali w 2013 roku opracować nowy projekt i wyposażyć w nowoczesny sprzęt terapeutów z Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących przy ulicy Nowolipie, która obejmuje pomocą 160 dzieci w wieku 0-6 lat w skali roku. Przyjacielem tej poradni od lat jest klub LC Warszawa Sawa, teraz przyłączyły się kluby Warszawa, Warszawa Arka, Warszawa Nike i Warszawa Centrum. Największą  obecnie potrzebą poradni jest kosztowny, nowoczesny sprzęt elektroniczny. Terapeuci nie mają do pracy powszechnie już stosowanych powiększalników i tabletów.
Dzięki projektowi „Tęcza” i złożonemu w dniu 11 grudnia 2013 roku wnioskowi o grant do LCIF 2 tablety Apple i 3 tablety Samsung Galaxy – z oprogramowaniem  iPad  i Android,  zróżnicowane pod względem oprogramowania, w tym z polskim programem MÓWIK dla niedowidzących ze sprzężeniem niedosłyszenia, z oprogramowaniem MyFirstUp.com, gdzie ilustracje, głos, dźwięk zachęcają małe dzieci do interakcji, oraz  dwa powiększalniki firmy Freedom Scientific - światowego lidera  w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla osób niewidomych i niedowidzących wzbogacą w 2014 roku Poradnię Nowolipie podległą Stowarzyszeniu Tęcza, a skorzystają dzieci z Warszawy, województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Specjalna tablica w poradni oraz artykuły w prasie specjalistycznej uwydatnią wkład Lionów w wyposażenie Poradni.


Ewa Hełka
LC Warszawa Arka
Pełnomocnik Gubernatora ds. projektu TĘCZA

grudzień'2013